Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XXI (1768)

Volume XXI » Diario » 1768 » Luglio » p. 142

1733: libbre 23.072, libbre 191.969.

1734: libbre 23.944, libbre 193.919.

1735: libbre 77.440, libbre 122.834.

1736: libbre 36.807, libbre 119.584.

1737: libbre 28.293, libbre 93.982.

1738: libbre 29.989, libbre 111.006.

1739: libbre 58.516, libbre 115.815.

1740: libbre 59.674, libbre 111.318.

1741: libbre 39.199, libbre 97.104.

1742: libbre 30.843, libbre 120.599.

1743: libbre 84.693, libbre 128.020.

1744: libbre 33.705, libbre 107.351.

1745: libbre 58.861, libbre 124.433.

1746: libbre 32.246, libbre 125.656.

1747: libbre 40.983, libbre 130.552.

1748: libbre 47.393, libbre 146.099.

1749: libbre 24.275, libbre 106.620.

1750: libbre 41.248, libbre 104.299.