Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XXI (1768)

p. a

Volume XXI

Peritesto