Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie II Volume XVII (1789)

Volume Diciassettesimo » Diario » D d 17 » [Dal 13 ottobre] » p. 3508v

8. i kourili Ikamovi

Che i primi chiamano il demonio Kana, i secondi pure Kana, i terzi Tkana, i quarti Kalaiaitjteiga, i quinti Ningbetinga, i sesti Okhtkana i settimi Nimfit, gli ottavi Ovin-Kamou. Che l'uomo dai primi dicesi Korchchouga, la donna Tchikhengoutch, dai secondi Ouchkamja, e Ngingitch,