Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XXX (1772-1773)

p. a

Volume XXX

Peritesto