Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XXVIII (1771-1772)

p. a

Volume XXVIII

Peritesto