Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XXVII (1770-1771)

p. a

Volume XXVII

Peritesto