Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XII (1764)

p. a

Volume XII

Peritesto